Träfasad takläggare Borås, takläggare Göteborg lägger plåttak, papptak takläggare Borås, takläggare Göteborg lägger plåttak, papptak erbjuder fasadbyte

Tjänster

Fasadbyte

Att byta fasad innebär att man renoverar eller ersätter den yttre delen av en byggnads väggar för att förbättra utseendet, skyddet och isoleringen. Fasaden är byggnadens ansikte utåt och spelar en viktig roll för byggnadens estetik, energieffektivitet och skydd mot väder och vind.

En dålig eller skadad fasad kan tillåta fukt att tränga in i byggnadens struktur, vilket kan leda till problem som mögel, röta och skador på inredningen. En gammal fasad isolerar sämre, vilket kan leder till högre energikostnader och sämre inomhuskomfort. Förutom det ger en åldrad fasad byggnaden ett slitet och oattraktivt utseende.

Detta kan påverka fastighetens värde och uppfattningen om dess skick, för att inte tala om strukturskador på byggnadens stomme och väggar, vilket kan leda till kostsamma reparationer. Utöver kan fuktproblem försämra luften inomhus vilket kan påverka hälsan hos dem som bor i byggnaden.

En dålig eller gammal fasad kan även leda till vattenskador samt leda till högre underhållskostnader, Du har med andra ord många anledningar till att byta fasad. Väljs oss på Fristad Tak. Vi är experter på fasadbyten i Borås och Göteborg med omnejd och vi säkerställer att din fasad blir som ny.

Vår process vid fasadbyte

Vi bedömer tillsammans skicket på den befintliga fasaden och rekommenderar åtgärder som behöver vidtas, samt vilka material som passar bäst för byggnadens behov. Väl på på plats får du ett prisestimat, tidschema och medföljande offert. Allt våra offerter är transparanta.

Rivning av befintlig fasad
Om det är nödvändigt, tas den gamla fasaden bort för att ge plats åt det nya materialet.

Förberedelse av väggytan
Väggarna förbereds genom att eventuella ojämnheter åtgärdas och en lämplig isolering läggs på plats om så behövs.

Montering av ny fasad
Den nya fasaden installeras på byggnaden, och alla nödvändiga detaljer som fönsterkarmar och dörröppningar anpassas efter de nya materialen.

Slutlig inspektion
När fasaden är monterad görs en slutlig inspektion för att säkerställa att allt är korrekt utfört, och eventuella ytterligare detaljer och finish läggs till.

Fristad Tak är experter på att byta fasad och har genomfört tusentals fasadbyten under åren. Vi har rätt kompetens och erfarenhet och garanterar att ditt fasadbyte kommer att utföras professionellt och med högsta kvalitet.

Olika fasader och material

Ska du byta fasadmaterial och förändra husets uttryck? I så fall kan det vara på sin plats att veta skillnaden mellan de vanligaste fasadmaterialen och fasaderna i Sverige:

Träfasader
Trä är ett populärt material för fasader i Sverige på grund av dess goda isolerande egenskaper, miljövänlighet och traditionella utseende. Träfasader kan målas eller behandlas med träskyddsmedel för att öka livslängden och skydda mot väder och vind.

Tegelfasader
Tegel är slitstarkt, kräver minimalt underhåll och ger en klassisk och tidlös estetik. Tegelfasader kan vara av massivt tegel eller som tunna tegelskivor monterade på en bärande konstruktion.

Putsade fasader
Puts används ofta för att skapa en slät och enhetlig yta på en byggnads väggar. Det finns olika typer av puts, såsom mineral- och akrylputs, som kan appliceras på olika underlag. Putsade fasader kan målas i olika färger och ger en modern och stilren look.

Plåtfasader
Plåt används ibland som fasadmaterial, särskilt på industribyggnader och moderna arkitektoniska konstruktioner. Plåtfasader är lätta, slitstarka och kräver lite underhåll. De kan tillverkas i olika färger och ytbehandlingar för att skapa ett unikt och samtida utseende.

Fasadpaneler
Fasadpaneler av olika material som betong, fiberbetong, kompositmaterial eller metall kan användas för att skapa en distinkt och modern fasad. De finns i en mängd olika färger, texturer och mönster, vilket ger stor flexibilitet i design och utseende.

Olika typer av fasader passar olika byggnader och stilar. Valet av fasadmaterial beror på faktorer som estetik, energieffektivitet, underhåll och budget.

Behöver jag bygglov för att byta fasad?

Om du planerar att göra en väsentlig förändring av fasadens utseende, exempelvis genom att ändra färg eller material på huset, kan det krävas att du ansöker om bygglov. Det bästa sättet att få klarhet i detta är att kontakta byggnadskontoret i din kommun.

Se till att ansöka om bygglovet i god tid för att undvika onödiga avbrott i arbetet eller att behöva betala straffavgifter. Välj Fristad Tak när dags för ditt fasadbyte i Borås, Göteborg och Fristad.