ROT-avdrag

Vi är ett ROT-företag

Så fungerar ROT-avdrag för privatpersoner

Som du kanske redan vet så är ROT-avdraget ett skatteavdrag som infördes för att främja renovering och underhåll av de bostäder som de äger. ROT är en förkortning av Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och den som äger sin bostad kan som mest dra av 30 % av arbetskostnaden, alltså inte materialkostnader. Detta är avsett att minska renoveringskostnader för bostadsägare samtidigt som det stimulerar ekonomin och kan öka efterfrågan på renoveringstjänster. Det är viktigt att följa reglerna och se till att allt arbete utförs enligt gällande lagar och bestämmelser för att vara berättigad till ett ROT-avdrag.

Du kan få högst 75 000 kr/år i rot- och rutavdrag. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Om du redan har utnyttjat hela eller delar av ditt rotavdrag, kan företaget ansöka om utbetalning för någon annan i hushållet som också äger bostaden.
Om du kan ta del av rotavdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Använd gärna tjänsten Räkna ut skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rotavdrag och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik under samma år.

Så fungerar ROT-avdraget:

Skattereduktion: Ett ROT-avdrag ger möjligheten för bostadsägare att dra av som högst 30% av arbetskostnaden för renoverings- och underhållsarbete. Detta innebär att bostadsägaren får dra av en tredjedel av arbetskostnaden från sin inkomstskatt.
Regler och gränser: ROT-avdraget kan omfatta olika slags renoveringsarbeten, såsom målning, tapetsering, golvslipning, VVS och mycket mer.
Skattereduktionens storlek: Som mest 30% av arbetskostnaderna går att göra avdrag på upp till 75.000 SEK per år och per person.
Ansökan och fakturor: För att få göra ett ROT-avdrag måste det vara ett företag som är godkänt för F-skatt och har momsregistrering.
Tidpunkt för utförande: Arbetet måste utföras i bostaden eller tomten och man måste äga sin bostad för att kunna göra ett ROT-avdrag.

Villkor för att få göra rotavdrag

 • Du ska äga bostaden när arbetet utförs.
 • Du, eller dina föräldrar, ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Du ska faktureras för arbetet och/eller ha utgiften för arbetet.
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja. Rotavdraget och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rotavdrag.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag för arbeten som utfördes före dödsfallet. En ensam dödsbodelägare kan få rotavdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare så måste de upprätta ett arvskifte innan någon kan få rotavdrag. Tänk på att lagfart ska sökas inom tre månader.

Detta ger inte rätt till rotavdrag: 

 • nyproducerad bostad som inte är färdigbyggd
 • hyrd bostad
 • uthyrd bostad
 • arrenderad bostad
 • ditt barns bostad, oavsett om du äger den eller inte
  din särbos bostad
 • utrymme som tidigare använts för annat ändamål, som du vill bygga om till bostad.