Tips och fakta

Takvård

Så tar du hand om ditt tak

Det nordiska klimatet är inte nådig mot våra tak. Snö, is, regn och vind, år in och år ut – kärt tak klarar bara så mycket. Taket har nämligen många fiender som mossa, alger och lav.

Men ger du taket den uppmärksamhet och takvård det behöver, kan du kan du förlänga taket livslängd med många år samtidigt som ditt tak ser trevligt och välvårdat ut.

Här kommer några tips på hur du kan vårda ditt tak på bästa sätt:

Bli en takdetektiv
Gör det till en vana att spana på ditt tak åtminstone två gånger om året – på våren och hösten. Håll utkik efter sprickor, skadade eller saknade takpannor, samt tecken på slitage. Om du upptäcker något som ser skumt ut, ta tag i det innan problemet förvärras.

Håll rent och snyggt
Att hålla taket fritt från löv, grenar och annat skräp är inte bara en estetisk fråga, det kan också förebygga problem som fukt och mögel. Se till att rengöra takrännor och stuprör så att vattnet kan rinna fritt. Ett rent tak är både snyggt och smart!

Tänk på snö och is
Under vintern kan snö och is bli ett problem för ditt tak. Om det samlas för mycket snö kan det leda till onödig belastning och i värsta fall takras. Skaffa en takskrapa för att försiktigt ta bort snö, men var försiktig så du inte skadar taket i processen.

Besiktning av skorsten och ventilation
Se över skorstenen och ventilationssystemet regelbundet, då dessa är kritiska för takets funktion. Fel på dessa kan leda till fuktproblem och brandrisk. Ta hjälp av en professionell om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

Anlita experter vid behov
Om du upptäcker något som verkar krångligt eller om du bara känner dig osäker, tveka inte att ta hjälp av en expert. Takvård är en bra investering som sparar dig mycket tid, pengar och bekymmer i längden.

Takvård – metoder och medel

När det kommer till att takvård är det viktigt att använda metoder och medel som är skonsamma och effektiva. Här är några metoder och medel som rekommenderas för att vårda ditt tak:

Lågtryckstvätt
Använd en lågtryckstvätt istället för en högtryckstvätt för att rengöra taket. Högtryckstvätt kan skada äldre takpannor som blivit porösa eller takbeläggningen och förkorta takets livslängd.

Taket är inte skapat för att hålla allt vatten borta, utan istället för att tillåta en god ventilation. Takpannorna är där för att säkerställa att regnvatten rinner av och torkar upp på ett effektivt sätt. Men när mossa, alger och lav sätter sig på taket, hindrar de vattnet från att rinna av på ett adekvat sätt och förhindrar pannorna från att torka snabbare. Lågtryckstvätt är skonsammare och minskar risken för skador.

Mjuk borste
Använd en mjuk borste för att skrubba bort smuts, mögel och mossa från taket. Var försiktig så att du inte skrapar bort skyddande ytskikt.

Rengöringsmedel
Använd ett milt rengöringsmedel som är anpassat för tak och som inte skadar ytskiktet. Följ anvisningarna på produkten noggrant.

Algmiddel
Om du har problem med alger eller mossa på taket kan du använda ett algmedel som är speciellt framtaget för tak. Följ anvisningarna på produkten för bästa resultat och för att undvika skador på taket.

Skrapa och skyffel för snö
Använd en takskrapa eller en takskyffel för att försiktigt ta bort snö från taket. Var försiktig så att du inte skadar takpannor eller takbeläggningen.

Det är viktigt att använda rätt metoder och medel för att vårda ditt tak, så att du skyddar det från skador och förlänger dess livslängd. Om du är osäker på vilka metoder och medel som passar bäst för ditt tak, kontakta en takvårdsexpert för råd och hjälp.

När är dags för ett nytt tak istället?

Att veta när det är dags att byta tak kan vara en utmaning, men det finns några tecken och faktorer att vara uppmärksam på som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Här är några indikationer på att det kan vara dags att överväga att skaffa ett nytt tak:

Ålder
De flesta tak har en livslängd på 20–50 år, beroende på material och underhåll. Om ditt tak närmar sig eller överstiger sin förväntade livslängd, är det dags att börja tänka på att byta ut det.

Skadade takpannor
Om du upptäcker att ett stort antal takpannor är spruckna, trasiga eller saknas, kan det vara en indikation på att taket är slitet och behöver bytas ut.

Läckage och fukt
Om du upplever läckage inomhus eller ser tecken på vattenskador på vinden, kan det tyda på att taket inte längre är tätt och behöver ersättas.

Sjunkande eller deformering
Om du ser att taket har sjunkit in, böjt sig eller blivit ojämnt på vissa ställen, kan det indikera att takkonstruktionen är skadad eller att takmaterialet har blivit förslitet.

Mjukt trä och röta
Om takstolarna eller annat trä i takkonstruktionen känns mjukt och fuktigt, kan det vara en indikation på att röta har börjat sprida sig. Det kan vara nödvändigt att byta ut hela eller delar av taket för att undvika ytterligare skador på huset.

Ökad energiförbrukning
Om du märker en oväntad ökning av din energiförbrukning, kan det bero på att taket inte isolerar lika bra som det borde och att värme läcker ut.

Om du är osäker på om det är dags att byta tak eller om du bara behöver reparera det, kan det vara en god idé att kontakta en takläggare eller takvårdsexpert. Vi på Fristad Tak kan göra en professionell bedömning av takets skick och ge rekommendationer om huruvida det är dags att investera i ett nytt tak.