Tips och fakta

Papptak

Papptak, plåttak Borås, Göteborg takbyte, plåttak, papptak och takbyte pris hos takläggare i Borås, takläggare i Göteborg

Det billigare alternativet

Papptak är en typ av takmaterial som består av bitumen, en asfaltliknande substans, blandad med glasfiber- eller polyesterförstärkning. Det är också känt som takpapp eller bitumenbaserade tak. Tidigare var papptak också känt som takpapp gjord av petroleumtjära men dock har bitumen kommit att ersätta petroleumtjära i de flesta moderna takpapp-produkter, eftersom bitumen är mer hållbart, miljövänligt och ger bättre prestanda.

Båda materialen är mycket lika i egenskaper och utseende, men bitumen är numera det dominerande materialet som används i takpapp och bitumenbaserade takprodukter.

Papptak har använts sedan 1800-talet och var ursprungligen gjorda av asfalterat papper eller tyg som belagts med bitumen för att göra det vattentätt.

I Sverige har papptak använts sedan början av 1900-talet, och dess popularitet har ökat över tid tack vare dess mångsidighet och kostnadseffektivitet. Papptak är särskilt vanliga på platta eller låglutande tak och används på olika typer av byggnader, såsom industribyggnader, kommersiella fastigheter, bostäder, garage och fritidshus.

Papptak har flera fördelar jämfört med andra takmaterial, däribland dessa:

Papptak är ofta billigare att installera och underhålla än andra takmaterial. Tack vare bitumenbeläggningen är papptak mycket vattenresistenta och skyddar byggnaden från läckage. Papptak är även enklare att installera vilket minskar arbetskostnader och installationsproblem. Det kräver generellt lite underhåll och har en lång livslängd.

Papptak är ett mångsidighet takmaterial och kan anpassas för att passa en mängd olika byggnadstyper och taklutningar.

Trots sina fördelar finns det också några nackdelar med papptak:

Papptak har en kortare livslängd än vissa andra takmaterial, såsom metall eller tegel, och kan behöva bytas ut efter 15–30 år beroende på kvalitet och underhåll. Papptak kan dessutom vara känsligare för punkteringar och skador från hagel, fallande grenar eller gångtrafik jämfört med hårdare takmaterial.

Det är även mindre motståndskraftig mot UV-strålning och exponering för solens UV-strålar kan bryta ner bitumen över tid, vilket gör att taket blir sprött och kan utveckla sprickor eller läckor.

Papptak kan även vara känsligare för värme och kan deformeras eller smälta vid extremt höga temperaturer. Detta kan förvärras om taket är dåligt ventilerat. Sedan är det inte alla som finnes papptak så vackert, än till exempel konkurrenter som tegel, plåt eller trä, vilket kan påverka fastighetens utseende och värde.

Papptak är inte det miljövänligaste av takmaterial. Även om bitumen är mer miljövänligt än petroleumtjära, är det fortfarande en petroleumprodukt, och dess tillverkning och bortskaffande kan ha en miljöpåverkan.

Trots dessa nackdelar kan papptak vara ett kostnadseffektivt och praktiskt alternativ för många byggnader, särskilt de med platta eller låglutande tak. Det är viktigt att noggrant överväga både fördelar och nackdelar innan man väljer papptak som takmaterial.

 

Trivia om papptak: Gröna tak, som är täckta med levande växter, kan faktiskt ha papptak som underliggande membran. Det skyddande lagret förhindrar vattenintrång och hjälper till att isolera byggnaden, medan växtlagret ovanpå ger ytterligare miljöfördelar, som temperaturkontroll och regnvattenhantering.