Rotavdrag

Här kan du lära dig vad ROT-avdrag är och hur du kan använda det

Utnyttja ditt rotavdrag

ROT är en förkortning som står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Planerar du att renovera kök eller badrum, villa eller fritidshus, bostadsrätt, ägarlägenhet eller Attefallhus? Då har du med stor sannolikhet rätt till rotavdrag. Enbart privatpersoner har rätt till rotavdrag.

Rotavdraget omfattar 30 % av arbetskostnaden och material, med ett tak på högst 50 000 SEK per år. För att beviljas det fulla beloppet måste du beställa arbete för cirka 167 000 kr (30 % av 167 000 blir 50 000 SEK.)

Hantverkaren som utför arbetet måste inneha F-skatt. Det är företaget, det vill säga vi, som ansöker om ROT åt dig.

Har du rätt till rotavdrag?

Alla får inte rotavdrag. Det tillkommer en del villkor för att beviljas rotavdrag.

  • Du måste vara minst 18 år gammal och betala skatt i Sverige.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete. Du kan inte få en skattereduktion som är större än beloppet du betalar i slutgiltig totalskatt.
  • Arbetet ska utföras i ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som du äger och bor i.
  • Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig.
  • Är ni delägare till bostaden kan ni få 50 000 SEK var.
  • Äger du ett småhus behöver det vara äldre än 5 år

En förutsättning är att ni äger och bor i bostaden. Det är enbart arbetskostnaden som ni får avdrag på och inte material- och resekostnader.

För mer information, ring eller mejla oss eller vänligen besök Skatteverkets hemsida.